varför kärnkraft?

Varför Kärnkraft?
Ett debattinlägg om kärnkraftens vara eller inte vara.


Vägen framåt

Hållbart i längden?

Uran är, precis som olja, en begränsad och icke-förnyelsebar råvara. En dag tar den slut. Då blir det till att avveckla vare sig vi vill det eller inte. Kärnkraften är alltså ingen långsiktig lösning och är inte långsiktigt hållbar. Den kan som bäst bli en parentes i vår energiförsörjning, en övergångslösning i väntan på något bättre. Även om vi skulle vilja, så skulle vi inte kunna använda kärnkraft för evigt.

En avveckling är alltså förestående hur som helst. Problemen med avfall, säkerhet och råvaror gör det dock viktigt att avveckla kärnkraften så snabbt det är praktiskt möjligt. Jag menar att det finns mycket goda möjligheter att starta ett seriöst avvecklingsprogram nu och ändå klara en rimlig och miljöanpassad elproduktion.

En strategi för avveckling

Den mest rimliga strategi som vi kan följa för att avveckla kärnkraften är att successivt påföra den sina egna kostnader, tills dess att den blir ekonomiskt olönsam och avvecklas av sig själv. Det är tämligen troligt att priset på el i och med en avveckling kommer att stiga. En del elintensiva industrier kan drabbas med personalneddragningar som följd. Detta skrämmer förstås en del.

Vi har ingen anledning att frukta denna typ av förändringar. I tider av ekonomiska omställningar och vid förändring till ny teknik är det naturligt att strukturer i näringslivet ändras. Det vore däremot oroande om det i samband med införandet av ny teknik för energiproduktion inte erbjöds nya arbetstillfällen. Det verkar dock inte rimligt med tanke på de omställningar som behövs.

Kostnaden för en avveckling

Det finns anledning att se över vilka samhällets kostnader för en avveckling skulle bli, för att kunna fördela dem på ett bra sätt över tiden. Relativt små och tidiga investeringar i energisparande rådgivning kan till exempel få oerhörda konsekvenser. Det är alltså viktigt att göra en tydlig och genomarbetad avvecklingsplan. Det vore förstås möjligt att förbjuda kärnkraften direkt, men intressantare vore om vi på samma gång passade på att ta några kliv i en mer miljöanpassad riktning.

En avslutande kommentar

I denna text har jag försökt presentera en rad argument mot kärnkraft och motivera dem tämligen utförligt. Ytterst är dock frågan om kärnkraftens avveckling en moralisk fråga – kan vi skjuta dagens energiproblem på framtida generationer?

Kärnkraften är ett extremt uttryck av dagens slit-och-släng-samhälle. På klassiskt vis försöker människan skjuta sina problem framför sig, istället för att ta itu med dem. I ljuset av en möjlig, ekologiskt hållbar framtid, så blir 1900-talet en pinsam parentes med sitt vansinniga och fullkomligt patetiska sätt att leva. Men detta, mina vänner, är en helt annan historia.


Källförteckning

Lenssen, Nicholas (1992); ”Confronting Nuclear Waste”, State of the World 1992, Worldwatch Institute report, W.W. Norton & Company, New York

Söderberg, Margareta, m.fl. (1988); Krönika över 20:e århundradet, Bonnier Fakta Bokförlag, Stockholm