texts

Texts

I've written a few longer texts, mostly in Swedish and often in the form of study essays. Here on this web site I've collected a few of the more interesting ones.

  • Automatic GUI Creation – A Master’s Thesis that describes the design and implementation of a program that automatically creates a graphical user interface in Java.
  • Biståndets Afrika – I hopp eller förtvivlan – En uppsats om det moderna Afrikas utveckling efter kolonialismen. Fokus ligger särskilt på biståndets problem i Afrika söder om Sahara.
  • Varför kärnkraft? – En strukturerad argumentation kring kärnkraftens vara eller inte vara. De vanligaste argumenten för och emot kärnkraft analyseras och värderas.
  • En introduktion till argumentationanalys – En text om hur argumentation kan analyseras och förtydligas. Viktiga begrepp förklaras och övningar (med lösningar) presenteras för läsaren.
  • Dvärgen – en studie i ondska – En psykologisk beskrivning av huvudpersonen i Pär Lagerkvists roman Dvärgen.