biståndets afrika

Biståndets Afrika
– I hopp eller förtvivlan?


Källförteckning

Ayittey, George B. N. (1992); Africa Betrayed, St. Martin’s Press, New York

Davidson, Basil (1984); Afrika – en kontinents historia, Orig. titel ”The Story of Africa”, övers. Gun Ahnlund, Jan Ahnlund och Gunnar Rydström, Bonnier Fakta Bokförlag, Stockholm

Ehnmark, Anders (1993); Resan till Kilimanjaro, Norstedts förlag, Stockholm

Harden, Blaine (2001); A Black Mud From Africa Helps Power the New Economy, The New York Times 12/8-2001, New York, http://www.nytimes.com/2001/08/12/magazine/12COLTAN.html, senast besökt 26/9-2001

Kaldor, Mary (1999); New and Old Wars – Organized Violence in a Global Era, Polity Press, Cambridge

Larsson, Karl Anders (1997); ”Skuldkris – strukturanpassning – bistånd”, ur Bistånd på utvecklingens villkor, red. Lennard Wohlgemuth, Nordiska Afrikainstitutet, Stockholm

Lindqvist, Sven (1992); Utrota varenda jävel, Albert Bonniers Förlag, Stockholm

Lundestad, Geir (1997); Öst, väst, nord, syd – Huvuddrag i internationell politik 1945-1995, övers. Gunnar Sandin, 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund

Stiglitz, Joseph (2000); IMF underminerar demokratin, övers. Moa Matthis, Dagens Nyheter 19/4-2000, Stockholm

Shillington, Kevin (1989); History of Africa, Macmillan Publishers, London

Thorén, Bengt (1997); Det dubbla sveket – ett ekologiskt perspektiv på internationellt bistånd, Bokförlaget Ad Astra, Helsingborg