dvärgen | en studie i ondska

Dvärgen – En studie i ondska


Källförteckning

Angelöw, Bosse & Jonsson, Thom (1990); Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur, Lund

Aronson, Elliot (1995); The Social Animal, W.H. Freeman and Company, New York (NY)

Brewer, Marilynn B. & Crano, William D. (1994); Social Psychology, West Publishing, St. Paul (MN)

Lagerkvist, Pär (1944); Dvärgen, Albert Bonniers Förlag, Stockholm

Mischel, Walter (1993); Introduction to Personality, Harcourt Brace, Orlando (FL)

Pervin, Lawrence A. (1984); Personality: theory and research, John Wiley & Sons, New York (NY)

Smith, Ronald E. (1993); Psychology, West Publishing, St. Paul (MN)