argumentationsanalys

En introduktion till argumentationsanalys


Lösning till övning 4

En rimlig tes för texten i övningen ovan skulle kunna vara ”Vi kan betvivla äktheten i Sokrates citat.” En alternativ formulering till detta skulle kunna vara ”Sokrates citat kan vara uppdiktade.” Detta andra alternativ är tydligare, men det första förslaget ligger å andra sidan närmare författarens ursprungliga formulering.

Det finns också flera oacceptabla teser. En tes som ”Vi har anledning att betvivla Sokrates existens” återfinns förvisso i texten, men beskriver inte textens huvudtema. En mer drastisk tes som ”Platon är inte att lita på” vore inte heller önskvärd, eftersom den varken fångar hela resonemanget eller skulle accepteras av författaren.

Istället är resonemanget kring Platon det enda argument som stödjer tesen. Det är ett i flera delar är tveksamt argument, något som lämnas till läsaren att själv fundera över. Nedan visas ett förslag på strukturering av argumentationen med den först nämnda tesen.

T Vi kan betvivla äktheten i Sokrates citat.

P1 Vi kan inte lita på Platons skildring.
pP1 Vår största källa till kunskap om Sokrates är Platon.
P1P1 Platons verk är flera tusen år gamla.
P2P1 Platons verk existerar inte längre i original.
P3P1 Platon har varit böjd åt att återberätta andras historier.
P1P3P1 Platon har återberättat legenden om det försvunna Atlantis.

» Tillbaka till övningen