argumentationsanalys

En introduktion till argumentationsanalys


Lösning till övning 3

Det finns flera möjligheter att fylla luckorna i argumentationen. I argumentationen nedan ges förslag på argument, men dessa är inte nödvändigtvis mer ”rätta” eller ”felaktiga” än andra. Valet av argument styrs istället av vad man tror att författaren menat.

T Sokrates dömdes orättfärdigt till döden.

P1 Att tillåta dödsstraff är orättfärdigt.
P1P1 Fängelsestraff har lika stor avskräckande verkan.
P2P1 Samhället borde inte syssla med att straffa individer.
 
P2 Sokrates dömdes för sina politiska idéer.
P1P2 Sokrates dömdes för att ha förlett ungdomen.
P2P2 Sokrates var politiskt farlig för de styrande i Aten.
pP2 Att bestraffa politiska idéer är orättfärdigt.
P1pP2 Att bestraffa politiska idéer går emot åsikts- och yttrandefriheten.
 
C1 Sokrates dömdes inte till döden.
P1C1 Sokrates valde själv att tömma giftbägaren.
pC1 Sokrates fick själv välja sitt straff.
C1pC1 Alternativet vore att ge upp sin verksamhet och sin filosofi.

» Tillbaka till övningen