argumentationsanalys

En introduktion till argumentationsanalys


Lösning till övning 2

Nedan visas ett förslag till struktur för de fyra påståendena. Endast ett av dem är lämpligt som tes, eftersom alla de andra alternativen gör något annat argument irrelevant. Normalt sett finns det dock flera starka kandidater och det är sällan riktigt entydigt vilken tes som är lämpligast.

T Sokrates var omtyckt i sin samtid.

P1 Sokrates hade flera lärjungar.
P2 Platon hyste stort förtroende för Sokrates.
C1 Sokrates blev dömd för att ha förlett ungdomen.

Ordningen mellan de två proargumenten är godtycklig, men de ska alltid placeras före eventuella contraargument. I många fall kan också ordningen bytas genom att negera tesen, något som man bör överväga ifall de flesta argumenten är contraargument.

» Tillbaka till övningen