argumentationsanalys

En introduktion till argumentationsanalys


Lösning till övning 1

Argument 1 är inte hållbart. Hållbarheten är så svag att de flesta av oss finner det lönlöst att fråga efter ytterligare motiveringar med frågorna ”Hur kommer det sig?” och ”Varför då?” Argumentet är däremot i högsta grad relevant. Om vi alla vore greker, så skulle det även innefatta Sokrates.

Argument 2 är hållbart. Sokrates var förvisso en filosof. Argumentet brister dock i relevans, eftersom det inte har med saken att göra. Hume, Kant och Descartes var också filosofer utan att för den skull härstamma från Grekland.

Inget av de båda argumenten stödjer alltså påståendet, även om det i detta fall råkar vara sant. Det behövs andra argument, som är både hållbara och relevanta, för att ge stöd åt det ursprungliga påståendet. Några exempel på sådana argument skulle kunna vara ”Sokrates föddes i Grekland” eller ”Sokrates talade flytande grekiska”.

» Tillbaka till övningen